Installatiebedrijf Bevelander V.O.F.
Pluimpotweg 54
4695 RS Sint-Maartensdijk

Tel. 0166-603155

Privacyverklaring

Installatiebedrijf Bevelander V.O.F. wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw en ons belang. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hopen wij u onder andere duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan, met wie wij die informatie kunnen delen en wat u zelf kunt doen als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons persoonlijke informatie te geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een offerte, het uitvoeren van werkzaamheden of om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Installatiebedrijf Bevelander streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Installatiebedrijf Bevelander zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u wordt aangegaan, worden uw gegevens niet langer dan een half jaar bewaard

Gegevens delen met anderen

Installatiebedrijf Bevelander verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar Carlijne Bevelander, Pluimpotweg 54, 4695 RS Sint Maartensdijk of per mail naar:
carlijne@installatiebedrijf-bevelander.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of heeft u een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens neem dan gerust contact op met Carlijne Bevelander, via carlijne@installatiebedrijf-bevelander.nl of 0166-603155.
Wilt u een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .
Installatiebedrijf Bevelander behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring  zonder kennisgeving vooraf. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.